Nederlands

Iedereen heeft talent, zingen, musiceren, componeren of teksten voor liederen schrijven. Met iedereen bedoelen wij echt iedereen, jong en oud. Als jij denkt, ook een of meer van deze talenten te hebben, hier is je kans, om online auditie te doen. Wij kunnen je begeleiden met audio/video opnames. Stuur via het contactformulier een link van je opname of een vraag.